Vijećnici SDP- a nisu prihvatili izvješća o proračunu, radu župana i Županijske uprave za ceste

POŽEGA – Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2018 godinu  vijećnici SDP-a una sjednici Županijske skupštine nisu prihvatili.  O tome su na konferenciji za medije govorili vijećnici Bruno Horvat i Željko Samardžija.

Oni uporno ukazuju kako je cijeli sustav informiranja stanovnika o planiranju, a samim tim i izvršenju proračuna, nedovoljno transparentan. Svim stanovnicima županije mora se pojasniti proračun kroz obavezni dio izvještaja koji se zove „Obrazloženje izvršenja proračuna po programima.“ To je ono što Županija stvarno radi prema svim korisnicima proračuna.

Programima je definiran: nositelj, naziv i obrazloženje programa (mjera, aktivnosti), zakonske osnove, realizacija, no potrebno je uključiti i očekivane rezultate. Tek usporedbom očekivanih rezultata i realizacije vidimo koliko se stvarno radilo u prošlom razdoblju. Prijedlog SDP-a je da se u pripremi Proračuna za 2019. godinu ovaj programski dio proširi, konkretizira, dodaju očekivani rezultati i objavi javno kako bi svi imali priliku dati sugestije, prijedloge i mišljenja prije usvajanja.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2018. godinu također vijećnici SDP-a nisu prihvatili. Razlog je u tome što nisu ni pokušali pojasniti što su uradili u izvještajnom razdoblju u poglavlju „Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji“.

Za razliku od njih,  Župan je u svom polugodišnjem Izvješću o radu naveo cijeli niz konkretnih radova koje je odradila Županijska uprava za ceste. Uz to, naveo je i provedene aktivnosti i programe ostalih organizacijskih cjelina županije.

Izvještaj isto tako nije prihvaćen od vijećnika SDP-a iz razloga što Županov rad mora biti, kako je već rečeno, planski i programski definiran unaprijed s očekivanim rezultatima Nakon toga slijedi usporedba očekivanog i ostvarenog – odnosno realizacija koja donosi ocjenu.

Najveći pomak u konkretnim aktivnostima dobivamo od Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije u Godišnjem izvješću o provedbi Županijske razvojne strategije PSŽ u 2017. godini.

Ni to izvješće nisu prihvatili vijećnici SDP-a zbog velikih nedostataka u povezivanju mjera s važećom Županijskom razvojnom strategijom. Tvrde da su dobili informaciju kako će Županijska razvojna strategija PSŽ za razdoblje 2016 – 2020. biti gotova do kraja godine i dostavljena na usvajanje, a to je više nego neozbiljno. Prijedlog SDP-a je da se produži rok izrade, unesu promjene koje su nastale od 2016. do danas i donese nova strategija bar nekoliko mjeseci prije početka razdoblja za koje će biti temeljni dokument, a to je najbrže od 2020.  do 2024 godine.

0 Comment