Vatrogastvo ovog kraja kroz prva tri mjeseca ima niz obuka za operativce, specijalnosti i dočasnike

Odbor za osposobljavanje i usavršavanje Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije utvrdio je nastavne grupe za pojedina zvanja, klase i specijalnosti, mjesta održavanja osposobljavanja, datum i satnicu početka pojedinog osposobljavanja u vatrogastvu.

Svi kandidati za zvanja najprije polaze teorijski dio osposobljavanja i nakon završetka istog i u dogovoru s predavačima organizirat će se testiranje kandidata, te iza teoretskog djela ispita planirat će se vježbovni dio osposobljavanja za kandidate koji uspješno polože prethodni dio ispita.

Nastava za specijalnosti odvijat će se tijekom vikenda (subota i nedjelja), kao i za polaganje klasa (jednodnevna obuka u subotu ili nedjelju), a obuka za zvanja u pravilu će se odvijati u tijeku tjedna od ponedjeljka do petka uvečer. Vježbovni dio osposobljavanja održat će se obvezno tijekom vikenda (subota i nedjelja) u središnjem DVD-u, a nakon polaganja teoretskog dijela predavanja, a o istom će se kandidati dogovoriti s predavačima.

Kandidati koji su se prijavili za osposobljavanje specijalnosti obvezno moraju imati bar zvanje vatrogasca, važeći specijalistički liječnički pregled i imati obveznu policu osiguranja što će osigurati vatrogasne zajednice.

Rasporedom obuka za specijalnosti predviđena je za Tehnički alat jedna nastavna grupa za sve prijavljene kandidate 26. i 27. siječnja od 8 sati u DVD Požega, zatim za Dišne aparate također jedna nastavna grupa za sve kandidate 9. i 10. veljače od 8 sati u DVD Požega, za Strojare jedna nastavna grupa 16. i 17. veljače od 8 sati u DVD Požega, te za Radove na vodi jedna nastavna grupa 6. travnja s početkom u 8 sati teoretski dio u DVD Požega, a vježbovni dio 7. travnja od 8 sati u DVD Kaptol i na jezeru Bistra iznad  Kaptola.

-Zbog malog broja prijavljenih kandidata neće se održati planirane obuke za akcidente, bolničara, simulator plamenih udara i spašavanje iz dubina i visina i iste će se ponovno planirati u sljedećoj godini – ističe Željko Petrović, predsjednik Županijske VZ i dodaje da će obuku za motornu pilu za 31 kandidata organizirati sa Pučkim otvorenim učilištem “Obris” u Požegi, a obuku za gašenje šumskih požara organizira HVZ (bivši DUZS)u koju će biti uključen 51 kandidat za koje će teoretski dio biti jedan dan u DVD Požega, te vježbovni dio jedan drugi dan s helikopterom u Lučkom (Zagreb) ili u Osijeku.

Nadalje obuka pripadnika samo javnih vatrogasnih postrojbi i središnjih vatrogasnih društava za uklanjanje stršljena i zbrinjavanje zmija obuhvatit će jednu grupu za sve prijavljene kandidate 17. ovog mjeseca u od 17 sati u DVD Požega.

Teoretski dio obuke pripadnika javnih postrojbi i središnjih DVD-a koja posjeduju i koriste hidrauličnu izvlačnu ljestvu s korpom održat će se za sve kandidate 1. veljače s početkom u 16,30 sati u DVD Požega, te 2. i 3. veljače od u 8 sati u DVD Požega. Za vježbovni dio obuke kandidati će se dogovoriti sa predavačima na navedenoj obuci.

Obuka za vatrogasca  bit će u dvije nastavne grupe  za koje nastava počinje 28. siječnja   s početkom u 19 sati i to za prvu nastavnu grupu u zgradi OŠ Čaglin za kandidate iz Vatrogasnog centra Pleternica (DVD Pleternica) i Vatrogasnog centra Čaglin (DVD Čaglin, DVD Ljeskovica i DVD Ruševo), te za drugu grupu u DVD Požega za sva ostala prijavljena društva.

Na kraju obuka za vatrogasca prve klase održava se za sve prijavljene kandidate 24. veljače od 9 sati u DVD Pleternica, obuka za vatrogasnog dočasnika 11. veljače u 19 sati u DVD Požega, te za vatrogasnog dočasnika prve klase 3. ožujka od 8 sati u DVD Grabarje.

0 Comment