Ulaganja u vinarije i marketing vina – objavljen natječaj

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u Narodnim novinama broj 53/2018 objavila novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

 

Ciljevi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine,

troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,

opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme,

troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava 

registracija zajedničkih žigova

Razina potpore:
za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova,
za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova,
za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Ulaganja je do 6. srpnja 2018. godine. Nepravovremene prijave neće se razmatrati te će u tom slučaju podnositelju prijave biti izdana odluka o odbacivanju prijave.

Način prijave
Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u Javnom natječaju: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Ulaganja«.

Izvor: APPRRR      DOKUMENTI

0 Comment