Smanjenje poreza ne potiče uzgoj divljeg zeca i unos u lovišta

Krajem studenog prošle godine donijet je paket od devet poreznih zakona, koji su najavljeni kao “treći krug poreznog rasterećenja”, a u primjeni su početka ove godine.

Za lovstvo je među tim propisima zanimljivo smanjenje porezne stope poreza na dodanu vrijednost sa dosadašnjih 25 na 13 posto, a odnosi se na isporuku živih životinja što uključuje zečeve. Uz to takva smanjena stopa primjenjuje se i na promet svježeg mesa od te vrste divljači zastupljene u brojnim lovištima na cijelom području naše zemlje. Imajući sve to u vidu željeli smo saznati što o tomu koraku poreznog rasterećenja misle oni na koje se to izravno odnosi.

-Ne očekujem da će to u lovačkim društvima donijeti nekakav pozitivan i vidljiv pomak. Naši lovoovlaštenici ponekad popunjavaju svoje lovne površine zecom, ali ne vjerujem da će to osjetnije odraziti na cijenu mladunčadi te divljači – kazao nam je Mirko Bošnjak, predsjednik Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije čija nizinska lovišta obiluju zecom. Slično razmišljaju i u slavonskim lovačkim društvima.

-Očekujem da cijena po jedinki za unos zeca bude nešto povoljnija, no to dakako ovisi o uzgajivačima i načinu kako će primjenjivati stopu PDV-a  jer je upitno hoće li razliku postotka tog poreza zadržati za sebe ili sniziti cijenu – ističe Davor Mikić, predsjednik Lovačkog društva „Srna“(Čajkovci-Vrpolje-Stari Perkovci) u Brodsko-posavskoj županiji. Tu je županija stimulirala uzgoj zeca.

-Mi smo i do sada često od malih uzgajivača kupovali mladunčad zeca i to bez poreza na dodanu vrijednost jer oni u skladu sa važećim zakonskim propisima nisu u sustavu PDV-a tako da se ovaj potez praktički neće uopće osjetiti – riječi su dr. sc. Marija Haka, predsjednik Lovačkog društva „Seljak“ iz Jakšića nedaleko Požege. Hak je inače voditelj odjela u požeškoj Poreznoj upravi Ministarstva financija iz čega je razvidno da je izuzetno dobro upućen u problematiku glede poreza i financija.

Očigledno je da su ovome ključni uzgajivači zeca. Jedan od njih je Ante Milardović iz Osijeka, koji je predsjednik Lovačkog društva „Jastreb“ u baranjskom Popovcu, a uz to je i potpredsjednik Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.

-Niža stopa PDV-a malo će nam pomoći jer na uzgoj zeca nemamo nikakvih poticaja ni subvencija, a poslovanje je opterećeno raznim nametima i  visokim troškovima počevši od skupe hrane, lijekova, veterinarskih usluga id- ističe Milardović koji zbog svih okolnosti nakon desetak godina bavljenja tim poslom i pokušaja da opstane ipak odustaje. Pohvalio je aktivnosti Poljoprivrednog fakulteta Osijek koje je u Slavoniji obučavao kandidate i usmjerio ih da kupuju zeca što nije slučaj u drugim dijelovima naše države tako da se ljudi drugdje na tu nabavu slabo odlučuju.

-Lovoovlaštenici su opterećeni nizom problema kao što su štete od divljači, prihrana, gradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata itd, pa je uzgojenu mladunčad izuzetno teško prodati – zaključio je Milardović.  

Kada je u pitanju plasman toga mesa na tržištu evidentno je da on nije razvijen i praktički ga nema. Lovačka društva naime po sadašnjim propisima ne mogu prodavati meso zeca već jedino ovlašteni lovozakupnici  koji u svojoj registraciji imaju lovstvo kao gospodarsku djelatnost što je slučaj primjerice sa Hrvatskim šumama, ali zeca ima izuzetno malo u njihovim lovištima tako da njegovo meso nemaju u ponudi za tržište.

Foto: Ilustracija

 

0 Comment