KREĆU U LOVIŠTA: Ispit za lovce položilo 29 kandidata, dva idu na popravak, a imamo i dva lovočuvara

POŽEGA – Lovački savez Požeško-slavonske županije završio je još jedan ciklus izobrazbe kadrova organiziran za lovačke pripravnike i lovočuvare u trajanju od dva tjedna. Od 31 polaznika seminara za buduće lovce iz Požeško-slavonske i susjednih županija, njih 29 su uspješno položilo ispite dok će ostala dvojica na popravni ispit. Od dva kandidata za lovočuvare obojica su položila ispit.

Prije početka seminara polaznici su dobili potrebnu literaturu, a nakon nastave polagali su pismeni i usmeni ispit.

I u ovom ciklusu obuke predavači i ispitivači su bili iskusni lovački stručnjaci iz ovog kraja, a obrađeno su brojne teme počevši od lovačke discipline i etike, a u na strelištu Lovačkog saveza u Bzenici pokraj Pleternice na praktičnom dijelu obuke kandidati su se upoznali s rukovanjem lovačkim oružjem, te gađanjem iz lovačkog pištolja, sačmarice i lovačkog karabina. To je posebno značajno jer se većina polaznika nije u djetinjstvu i mladosti imala priliku upoznati s oružjem.
Očekuje se da se kandidati s položenim ispitom uključe kao pripravnici u rad lovačkih udruga ovoga kraja.

0 Comment