Grad Požega daje potpore za poticanje stvaranja više ležaja radi smještaja turista

OVISNO O KATEGORIJI OBJEKTA POTPORE  IZNOSE OD DVIJE DO PET TISUĆA KUNA

POŽEGA – Odlukom  gradonačelnika Požege Darka Puljašića, od 7. rujna ove godine, grad će dodjeljivati potpore u turizmu. Riječ je o nepovratnim financijskim sredstvima odobrenim iz ovogodišnjeg proračuna grada namijenjenim za projekte i aktivnosti usmjerene na postizanje ciljeva razvoja turizma utvrđenih strategijskim odrednicama razvoja grada Požege.

Prije odlučivanja o odobravanju potpora imenovano je Povjerenstvo koje ocjenjuje koliko projekt ili aktivnost za koji se traži potpora pridonosi ostvarivanju planiranih ciljeva, a to su: povećanje i unaprjeđenje smještajnih kapaciteta, ostvarenje boljih turističkih rezultata, promocija turističkih potencijala grada, te proširenje turističke ponude.

Korisnici potpora mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u turizmu, zatim  udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike turizma, te druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Požege i koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovom odlukom i posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.

Ovim potporama poticati će se poboljšanje i proširenje postojećih smještajnih kapaciteta u privatnim kućama i stanovima, obiteljskim gospodarstvima, u hostelima i hotelima za specifične usluge u turizmu. Te potpore su jednokratne naknade po ležaju ovisno o vrsti i kvaliteti smještaja te ovisno o povećanju kvalitete smještaja.

Tako naknada iznosi dvije tisuće kuna po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice,  3000 za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, zatim 4000 za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5000 kuna za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica. Predviđena je i naknada za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, a tu naknadu čini razlika između prethodno utvrđenih potpora.

Grad Požege je uputio javni poziv za dodjelu ovih potpora, a on je otvoren do utroška sredstava planiranih u proračunu  za ovu godinu i to najkasnije do 20. prosinca 2018. godine. Odluku o dodjeli potpore donosi gradonačelnik Požege na prijedlog Povjerenstva, a korisnik  kojemu je dodijeljena potpora obavezan je obavljati djelatnost iznajmljivanja soba i postelja za koju je dobio potporu najmanje godinu dana od dana isplate potpore. Ukoliko korisnik prije isteka roka odjavi djelatnost dužan je bez odgode sredstva potpore vratiti u proračun. 

0 Comment