DVOJBE LOVACA I „PRIJATELJA ŽIVOTINJA“: Pse i mačke vole, no ne i druge životinje u prirodnom okruženju

Stupanjem na snagu Zakona o lovstvu stigle su tvrdnje da je prihvaćeno  malo prijedloga udruga za zaštitu životinja koje su dali tijekom javne rasprave. Udruga „Prijatelji životinja“ iz Zagreba ističe da je pogodovanjem zahtjevima lovaca narušena sigurnost ljudi i dobrobit životinja.

-Pohvalno je da je izbačena mogućnost “uklanjanja“ pasa i mačaka iz lovišta, loše formulirane odredbe koja je davala lovcima alibi da nekažnjeno pucaju u pse i mačke, čak i ako su njihovi skrbnici bili u blizini. Time se ovaj Zakon usklađuje sa Zakonom o zaštiti životinja u zahtjevu da lovci prema zatečenim psima i mačkama u lovištima moraju postupati kao s napuštenim ili izgubljenim životinjama – tvrdi Luka Oman, predsjednik ove udruge i  savjetnik ministra poljoprivrede za područje zaštite životinja.

Oni su zadovoljni brisanjem formulacije o „uklanjanju” pasa i mačaka iz lovišta jer su se za to borili više od 15 godina ukazujući na nepravdu koja je uzrokovala velik broj ustrijeljenih. Uz to tvrde da Zakon donosi unazađivanje jer propisuje da je skrbnicima zabranjeno puštanje pasa i mačaka bez nadzora u lovišta i to na udaljenosti većoj od 200 metara od naselja, umjesto dosadašnjih 300 metara što slabi kretanje tih  životinja.

Naime, propisana je zabrana lova divljači lovačkim oružjem u pojasu 100 metara od granice naselja, odnosno 300 metara od granice naselja većih od 10 tisuća stanovnika u nizini i prigorju, te 200 metara od granice naselja iste veličine u brdsko-planinskim područjima. Nastavljaju da Zakon zadire u pravo vlasništva kroz moguće ustanovljivanje lovišta na privatnom zemljištu bez pristanka vlasnika, što ograničava kretanje vlasnika po vlastitu zemljištu jer može stradati tijekom lova.

-To dovodi do apsurdne situacije da vlasnik zemljišta koje je dio lovišta mora stalno strepiti da ga ne pogodi  zalutali metak. No, on u tome slučaju ne može pustiti ni svojega psa da se kreće po njegovu privatnom vlasništvu. Nije jasno kako spriječiti mačku da ne ode 200 metara od kuće, te kako objasniti djeci da su u opasnosti ako se zateknu na 100 metara dalje od naselja – ističe Viktoria Krčelić iz „Prijatelja životinja“ i dodajući da i do sada udaljenosti bile premalene.

Smatraju problematičnim što je dobna granica za dobivanje lovačke iskaznice smanjena s 18 na 17,5 godina pa se maloljetnicima dopušta nošenje oružja i odstrel, te tvrde da će ove izmjene pridonijeti nesigurnosti ljudi čiji su posjedi dio lovišta ili koji žive uz  granice lovišta. Stoga su zatražili ispravljanje navodnih  propusta što skorijom izmjenom Zakona o lovstvu uz  uvažavanje prijedloga i drugih udruga koje su iznijele svoje primjedbe.

Svakako je zanimljivo čuti što o tomu kažu lovci na koji su odnosi navedeni Zakon.

-Sumnjam da se radi o stvarnim prijateljima životinja jer oni koji se takvima nazivaju trebaju  poznavati populaciju živih stvorenja kojima misle da su prijatelji, a ove izjave bliže su nepoznavanju materije pa bi ih nazvao da su prijatelji samo nekih životinja – kaže odvjetnik Zdenko Farkaš iz Požege koji je dugogodišnji lovac LD „Jelen“ i poznavatelj zakonskih propisa o lovstvu. Pita se što mačke i psi uopće rade u lovištu tj. prirodnom okolišu

-Obzirom da ih oni zovu kućnim ljubimcima pitanje je što te životinje rade u   lovištu osim što  čine  štete na divljači koja je dobro  od posebnog  interesa za RH, a  izgleda da su oni prijatelji samo nekim životinjama i da je važnija sloboda kretanja pasa i mačaka nego sloboda kretanja divljih vrsta kojima je zakonom osigurano i propisano  slobodno kretanje u prirodi – kaže u nastavku Farkaš.

Osvrćući se na izjavu V. Krčelić  kaže da ona ljubav prema psima i mačkama izražava u metrima i smetaju  joj odredbe  kojima se ograničava lov oružjem na određenoj udaljenosti od naselja jer svoju mačku ne može privoljeti da ne ide u šetnju više od 200 metara od kuće. Pri tomu zanemaruje stvarnost da na toj ili bližoj udaljenosti od naselja   prepelica ili fazanka vodi svoje mlade koje njezina mačka jako voli usmrćivati, ali se boji da zalutali lovački metak pogodi njezinu mačku!

-Zanimljivo je da dotična osim što obožava mačke štiti i vlasnike zemljišta od zalutalog metka, te njihove pse i mačke koji su “apsurdnim propisom” onemogućeni kretati se slobodno po privatnom vlasništvu njihova gospodara ….-nastavlja Z. Farkaš i dodaje da su ovi prijatelji uskraćeni znati što je sloboda i koji su njeni razmjeri jer ukoliko sloboda pasa i mačaka ugrožava slobodu drugih životinjskih vrsta kojima oni očito nisu prijatelji upitna je kompetentnost osoba za raspravu o slobodi i dobrobiti životinja.

U nastavku tumači da tzv. prijatelji životinja ne poznaju propise koji reguliraju držanje oružja jer neistinito tvrde da će maloljetnici pucati po životinjama iako je Zakonom o oružju propisana dobna granica  za dobivanje dozvole držanja i nošenja naoružanja. Spuštanje dobne granice za stjecanje lovačke iskaznice omogućuje mladim ljudima pristupanje lovstvu koje se za razliku od neznanja tih prijatelja životinja sastoji od uzgoja, zaštite i lova divljači pri čemu je izlov značajan čimbenik kojim se omogućava eko-ravnoteža populacije jer se odstrelom prirasta, te sanitarnim odstrelom omogućava držanje zdrave populacije pojedinih divljih vrsta.

-Pojam napuštenih ili odbjeglih domaćih životinja nije u Zakonu izrijekom naveden, ali je jasno i nedvosmisleno regulirano i ograničeno kretanje tih životinja  u lovištu bez nadzora- ističe odvjetnik Farkaš dodavši da se sankcionira nanošenje štete na divljači gdje je jasno definirano što predstavlja ekološka šteta odnosno šteta na divljači i njezinim staništima. Uz to Pravilnikom o odštetnom cjeniku za divljač određena je za sve vrste divljači po dobnoj i spolnoj strukturi, te trofejnoj vrijednosti visina štete koju lovoovlaštenicima moraju nadoknaditi osobe koje počine štetu na divljači.

-To u praksi znači da ukoliko psi počine štetu divljači za istu će odgovarati vlasnici tih životinja  sukladno Zakonu o lovstvu ali isto tako i prekršajno ili kazneno sukladno Kaznenom zakonu ili Zakonu o zaštiti životinja ili Zakonu o zaštiti prirode- zaključio je Zdenko Farkaš i dodao da je za razliku od prijašnjeg zakona koji nije regulirao pojavu domaćih životinjskih vrsta u lovištu , ovim zakonom  određeno da će Ministarstvo poljoprivrede, u slučaju da u lovištu žive i razmnožavaju se podivljale domaće životinje i narušavaju eko-strukturu i štete populaciji divljih vrsta,  urediti trajni način uklanjanja.  

Foto: Ilustracija, UDPŽ

0 Comment