Broj nezaposlenih manji zbog odlaska izvan Hrvatske ili zaposlenja na Jadranskoj obali

Krajem svibnja 2018. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 2.640 nezaposlenih osoba. U odnosu na travanj, nezaposlenih je manje za 12,8% ili 386 osoba, a na međugodišnjoj razini (svibanj 2018./svibanj 2017.), nezaposlenih je manje za 21,5% ili 723 osobe.

U odnosu na travanj, broj nezaposlenih mladih osoba smanjen je za 15,7%, osoba srednje dobi za 12,5% te osoba starije dobi za 10,1%. Na međugodišnjoj razini (svibanj 2018./svibanj 2017.), nezaposlenih je manje u svim dobnim skupinama, kod mladih osoba za 23,2%, osoba srednje dobi za 21,4% te osoba starije dobi za 20,0%.

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 58,7% (31,2% s trogodišnjom te 27,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 29,8%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 11,5% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na travanj, smanjen je broj nezaposlenih osoba bez škole za 5,6%, osoba s osnovnom školom za 12,5%, osoba sa srednjom školom za 15,3% te osoba s visokom razinom obrazovanja za 4,1%.

U svibnju 2018. je u odnosu na travanj broj nezaposlenih smanjen u svim jedinicama lokalne uprave. Broj nezaposlenih najviše je smanjen u općini Brestovac (18,4%), a najmanje u općini Kaptol (8,4%). Na međugodišnjoj razini (svibanj 2018./svibanj 2017.), evidentirana nezaposlenost je također manja u svim gradovima i općinama, od 8,2% u općini Velika do 34,5% u Lipiku.

Prema podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem svibnja 2018. kod poslodavaca sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 19.080 zaposlenih koji su zajedno s 2.640 nezaposlenih činili aktivno stanovništvo županije. Stopa nezaposlenosti iznosila je 12,2% i smanjena je u odnosu na travanj za 1,5 postotnih bodova.
Na međugodišnjoj razini (svibanj 2018./svibanj 2017.), zaposlenih je više za 270 osoba ili 1,4%, nezaposlenih je manje za 723 osobe ili 21,5%, a stopa nezaposlenosti je manja za 3,0 postotna boda (15,2% u svibnju 2017. godine).

Ukupno je tijekom svibnja iz evidencije nezaposlenih izašlo 688 osoba. Od tog broja, 475 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 23 osobe izašle su iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (11), registriranje trgovačkog društva ili obrta (12), a 190 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).
Od 475 osoba koje su zaposlene, 246 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 221 na području Republike Hrvatske, a 8 osoba zaposleno je u inozemstvu.

U svibnju je zaposleno više žena (292) u odnosu na muškarce (183), 44,2% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu do 3 godine te za KV i VKV radnike (37,7%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (lipanj 2017. – svibanj 2018.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (52,8%), a najnižu osobe bez škole (20,8%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 20-24 godine (48,9%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (17,2%).
S evidencije Zavoda, u svibnju je najviše zaposleno konobara (47), prodavača (47), radnika za pomoć u kući (43), kuhara (34), pomoćnih kuhara (29) te čistačica (27). Tijekom svibnja poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 304 slobodna radna mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: doktor medicine (15), tesar (14), konobar (13), stolar (12), građevinski tehničar (11), zidar (11), te vinogradarski radnik (11).

Tijekom svibnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 302 osobe ili 8,2% više nego u travnju te 3,5% manje nego u svibnju 2017. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 185 osoba, što je 10,8% više nego u travnju i 16,4% više nego u svibnju 2017. Iz neaktivnosti su u evidenciju ušle 92 osobe, iz redovnog školovanja 8 te iz nekog drugog oblika rada 17 osoba.

0 Comment